τομεας δραστηριοτητας

Αστικο Δικαιο

Δικηγορικο Γραφειο Σουσουρα

Aστικές συμβάσεις που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού και εμπορικού δικαίου

Συμβάσεις εταιρικών εξαγορών -NDA, Due Diligence, S&P Agreements, Final Closure Agreements

Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

Κληρονομικά δικαιώματα, ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής και διαθηκών.

Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί αστικών και επαγγελματικών μισθώσεων.

Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

Γειτονικό δίκαιο.

Ίδρυση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση εταιρικών πράξεων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

Δίκαιο αξιογράφων – πάσης φύσεως θέματα σχετικά με επιταγές, συναλλαγματικές/γραμμάτια, εμπορικές εντολές, χρεωστικά ομόλογα. Αναγκαστική εκτέλεση για είσπραξη οφειλών, κατασχέσεις, προσημειώσεις υποθηκών, διενέργεια πλειστηριασμών.

Η λειτουργία του γραφείου μας βασίζεται στα πρότυπα του “private banking”, της ιδιωτικής και προσωποποιημένης παροχής νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.