τομεας δραστηριοτητας

Εμπραγματο Δικαιο

Δικηγορικο Γραφειο Σουσουρα

Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτου. Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς, παράσταση συμβολαίων.

Σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών, ιδιωτικών συμφωνητικών για εργολάβους, κατασκευαστές, οικοπεδούχους, πωλητές, αγοραστές. Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανοικοδόμηση με αντιπαροχή για τον κατασκευαστή και τον οικοπεδούχο.

Εγγραφές και άρσεις προσημείωσης υποθήκης.

Παροχή νομικών κατευθύνσεων και συμβουλών για αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή, μακροχρόνια μίσθωση, ανταλλαγή ακινήτων, σύνταξη σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων και επιμέρους συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία.

Αγωγή για τη διεκδίκηση ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης.

Εγγραφές στο κτηματολόγιο, αγωγή και αίτηση στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπράγματου δικαιώματος, θέση στάθμευσης κλπ).

Η λειτουργία του γραφείου μας βασίζεται στα πρότυπα του “private banking”, της ιδιωτικής και προσωποποιημένης παροχής νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.