τομεας δραστηριοτητας

Ιατρικo Δικαιο

Δικηγορικο Γραφειο Σουσουρα

Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης (malpractice).

Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.

Ενημέρωση γύρω από το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), της εν γένει διακίνησης γεννητικού υλικού, τον τρόπο λειτουργίας μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.

Η λειτουργία του γραφείου μας βασίζεται στα πρότυπα του “private banking”, της ιδιωτικής και προσωποποιημένης παροχής νομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.